Βιβλίο Γραφικών Τεχνών  
 
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Το Βιβλίο Γραφικών Τεχνών, 30 χρόνια μετά την πρώτη του έκδοση (1987), έχει πια καταξιωθεί ως ο πλέον έγκυρος και αξιόπιστος οδηγός για τις γραφικές τέχνες και την οπτική επικοινωνία, αποτελεί αναντικατάστατο, εργαλείο επικοινωνίας, ενημέρωσης, εύρεσης συνεργασιών και πωλήσεων
 
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΤΟΣ ΚΛΑΔΟΥ
Το Βιβλίο Γραφικών Τεχνών με τη νέα του έκδοση, The Look Book Printed Inspiration, παρουσιάζει κυρίως εκτός κλάδου ξεχωριστές ιδέες & ειδικές εφαρμογές έντυπης επικοινωνίας και συσκευασίας, γιατί... και σε αυτή την διαδικτυακή εποχή, η έντυπη επικοινωνία παραμένει ένα - χωρίς περιορισμούς - ισχυρό εργαλείο marketing.
 
 
Στοχευμένη Επικοινωνία
με χαμηλό κόστος & υψηλές αποδόσεις!
Το Βιβλίο Γραφικών Τεχνών, με εργαλείο τη βάση δεδομένων του,, διαθέτει την υπηρεσία e-mail marketing και παρέχει τη δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων εντός και εκτός κλάδου...
 
Kόμβος Αναζήτησης,
Ενημέρωσης & Προβολής
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Περίπου 26.000 επισκέπτες κάθε μήνα, μέσα και έξω από τον κλάδο αναζητούν προϊόντα και υπηρεσίες γραφικών τεχνών, οπτικής επικοινωνίας και συσκευασίας καθώς και συνεργάτες, εξοπλισμό, υλικά, αναλώσιμα κ.α.
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ!
Η ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών που συνδέονται με τις γραφικές τέχνες, την συσκευασία και την οπτική επικοινωνία, επηρεάζονται άμεσα
από τις (συχνά ριζικές) αλλαγές της αγοράς, τις νέες τεχνολογίες και υλικά, τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες, τις συνεχείς μεταβολές στο κοινό
που απευθύνονται, ένα κοινό πολυπληθές και ετερογενές, καθώς και τις ανάγκες που καλούνται να εξυπηρετήσουν.
Σ’ αυτό το περιβάλλον και ειδικά στις σημερινές συνθήκες, η επικοινωνία, καθίσταται όσο ποτέ άλλοτε αναγκαίο εργαλείο και
προϋπόθεση επιτυχίας.
Το ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ από το 1987 καταξιώθηκε ως ο πλέον έγκυρος και αξιόπιστος οδηγός για τις γραφικές τέχνες, την οπτική επικοινωνία και τη συσκευασία και μαζί με την υπηρεσία e-mail Marketing την ηλεκτρονική του έκδοση, www.graphicarts.gr, καθώς και
τη νέα του έκδοση The Look Book, αποτελούν αναντικατάστατα εργαλεία ενημερώσεις, επικοινωνίας και προώθησης πωλήσεων.
 
Θωμά Τριάντη 30, 173 42,
Άγιος Δημήτριος - Αθήνα
τηλ: 210-9969891
e-mail:m@graphicarts.gr
www.graphicarts.gr